Hakkımızda

Müşteri odaklı, hızlı, etkin, kaliteli ve verimliliği merkez alan yaklaşımlar...

Harita Mühendisi Sarper Ak ile Elektrik ve Elektronik Mühendisi Serdar Ak kardeşler tarafından 1989 yılında kurulan Netcad, mekânsal içerikli mühendislik yazılım ürün ve hizmetleri alanında bugün ülkemizin en yaygın ve bilinen markasıdır.

Netcad bu başarısını 2017 yılı Bilişim 500 sıralamasında aldığı Türkiye'nin lider CBS firması ödülü ile tescillemiştir.


Netcad, ülkemizin uygulama imar planı gibi planlama hizmetlerinin; harita üretimi, parselasyon, kadastro, kamulaştırma, toplulaştırma gibi arazi düzenleme işlerinin; içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı projelerinin; yol, baraj, tünel, hafriyat gibi üst yapı projelerinin, üç boyutlu maden cevheri modelleme gibi mühendislik projelerinin daha kolay, doğru, hızlı, ekonomik ve güvenli yapılmasını sağlayan %100 yerli yazılımlar üretmektedir.

Ülkemizin mekânsal verisi %85 oranında Netcad ile üretilmektedir. Bu verilerin daha etkin yönetilmesini ve paylaşılmasını sağlamak amacıyla da Netcad, kamu kurum kuruluşları için kurumsal coğrafi bilgi sistemleri ve belediyelerce de kent otomasyon bilgi sistemleri geliştirmektedir. Netcad, web bazlı yazılım geliştirme sürecine hız, ekonomi ve güvenlik sağlamak amacıyla kendi yazılım geliştirme platformu olan NETIGMA’yı geliştirmiştir.  200’ü aşkın projelerimizden elde ettiğimiz tecrübelere göre NETIGMA, yazılım geliştirmede %70 zaman tasarrufu sağlamaktadır. NETIGMA platformunun ülkemizin yerli yazılım geliştirme sürecine güvenlik ve kaynak tasarrufu sağlayacağına inancımız sonsuzdur.

Netcad yazılımları, bugün, 81 ilin tamamında; 1000 kamu kurum ve kuruluşunda, 800 yerel yönetim biriminde ve 5700 özel sektör mühendislik firmasında etkin olarak kullanılmaktadır. Netcad yazılımları, 92 üniversitede ders aracı olarak kullanılmakta ve sektörel uygulamalarda yılda 10.000 kişinin ücretsiz eğitilmesinde rol almaktadır.

Netcad, Ankara Bilkent Cyberpark merkez ofisi ve İstanbul BölgeMüdürlüğü'nde 170 personeli ile ülkemize değer katmayı sürdürmektedir.

Kurucular Sarper ve Serdar Ak kardeşler başarılı girişimlerini hem sürekli kılmak hem büyütmek hem de uluslararası alanda etkinliğe sahip bir yazılım firması yapmak amacıyla Netcad’i kurumsallaştırmaya karar vermişlerdir. Uzun yıllar süren kurumsallaşma çalışmaları sonucunda 2016 yılında kurumsal bir yatırım firması olan Taxim Capital (“Taxim”) özel sermaye yatırım fonunu kendilerine ortak almışlardır.

Ülkemizin hızlı büyüyen seçkin şirketlerine destek olmak ve yatırım yapmak amacıyla kurulan Taxim, orta ölçekli olup da mevcut ürün performansını ve müşteri memnuniyetini yükseltmek, bünyesine yeni ürün ve hizmetler katarak emin adımlarla büyümek ve paralelinde yurt dışına açılarak markasını uluslararası alanda etkinleştirmek isteyen Netcad gibi firmalara yatırım yapmaktadır. Taxim’in yatırımcıları arasında;

  • Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Fonu işbirliği ile kurulan Türkiye Büyüme ve İnovasyon Fonu (Turkish Growth and Innovation Fund (“TGIF”),
  • Türkiye’de özel kanunla kurulan vakıflardan olan, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB, PTT, TUBİTAK’ın da ortağı olduğu “Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi yerli kurumlar ile,
  • Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund), Dünya Bankası kuruluşu olan IFC (International Finance Corporation) ve Avrupa Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development) gibi uluslararası kurumlar bulunmaktadır.

Netcad ürünleri 92 üniversitede, 694 bölümde ders olarak okutulmaktadır. Her yıl 5.000 kişi ise sertifikalı Netcad Kampüs eğitim programlarına katılmaktadır.

Misyonumuz

Kamu, Belediye ve Özel Sektörde ihtiyaç duyulan Mühendislik ve Coğrafi Bilgi Sistemi Çözümlerini üretmeye devam etmektir.

Vizyonumuz

Ulaşmış olduğumuz kalite düzeyi ve pazar payını arttırarak devam ettirmek ve uluslararası pazara açılmaktır.

Kalite Politikamız

Müşteri ve çalışan memnuniyetini ön planda tutarak, ulusal çıkarlarımız doğrultusunda, iç ve dış pazarlarda, yüksek rekabet gücüne ulaşacak şekilde kaliteli üretim ve proje yapımını, sistemimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştirmek.

Müşteri ve çalışan memnuniyetini ön planda tutarak, ulusal çıkarlarımız doğrultusunda, iç ve dış pazarlarda,  yüksek rekabet gücüne ulaşacak şekilde kaliteli üretim ve proje yapımını,  sistemimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştirmek.

ISO 9001 kalite belgesi ve CMMI LEVEL 3 ile ürün ve hizmet kalite anlayışını hep üst seviyelerde tutmaya çalışmaktadır. 

2016

NETCAD GIS 7.6

2015

NETCAD GIS 7

2014

NETCAD EXCANET

NETCAD MTS
Mobil Takip Sistemi

2013

NETCAD ANALIST
İleri Düzey Analizler

2012

NETCAD GIS 6

2011

Azerbaycan Tapu Kadastro Projesi Alındı

2010

NETCAD 360 Derece

2009

NETPRO/Mine
Madencilik Çözümü

2008

NETIGMA
Web Tabanlı Yazılım Geliştirme Platformu

2007

BELNET
Belediyede Web Tabanlı Tam Otomasyon Çözümü

NETCAD e-İMAR
İnternetten İlk İmar Verildi (Pendik)

2006

NETCAD CAS
Coğrafi Arşiv Sistemi Çözümü

NETCAD GIS 5
Üçüncü Nesil GIS

2004

NETCAD OGC
Belgesi Alındı

2003

NETCAD GIS 4
İkinci Nesil GIS

2002

NETCAD ATS
Araç Takip Sistemi

1998

NETENERJİ
Elektrik Şebeke Çözümü

NETSU
Köy Hizmetlerine İçme Suyu Çözümü

1996

NETÇAP
İmar Durumları Çözümü

NETINFO
Birinci Nesil GIS

1994

NETPRO
İnşaatçılar İçin Yol Tasarım Modülü

1993

PLANET
Mevzuata Uygun ilk Planlama Çözümü

1992

NETKAMU
Mevzuata Uygun İlk Kamulaştırma Çözümü

1991

NETMAP
Mevzuata Uygun ilk Harita-Kadastro Çözümü

NETTOP
Mevzuata Uygun Toplulaştırma Çözümü

1989

KURULUŞ