Yeniliklere Hazır Olun...

NETPRO/Mine 3 ile yer altı ve açık maden işletmeciliğinin
tüm aşamalarını bir arada gerçekleştirin

 • 2D ve 3D Anlık Dinamik Entegrasyon
 • Cevher Tenör Dağılımlarının Her Bir Sondaj Üzerinde Görselleştirilebilmesi
 • Otomatik Enkesit Alımı
 • Alternatif Cevher/Litoloji ya da Damar Modelleme: "Kabuk Model"
 • Blok Model Üzerinden Öznitelik Değerlerine Göre Katı Model Oluşturma
 • İzopak (Eş Kalınlık) Haritalarının Oluşturulması
 • Blok Model Üzerinden Tenör Değişim Haritalarının Oluşturulması
 • Çoklu Kesit Alabilme Yeteneği
 • Açık Ocak Optimizasyonu
 • Fayların Çoklu Olarak Tek Seferde Projelere Eklenebilmesi
 • Cevher, Litoloji, Damar Yüzeyleri ve Topografyanın Tematik Görselleştirilmesi
 • Galeri Profillerinin Kullanıcı Tanımlı Eklenmesi
NETPRO/Mine 3 KeşfetAna Sayfa