Afet Yönetimi

  • Afet öncesi ve sonrası gerekli tüm verilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi (Netcad GIS, Netgis Server, Netigma, Zaman Gezgini, Netcad 360)
  • Afetzedelerin tespit edilebilmesi ve afetzedeler ile ilgili olarak planlanan tüm süreçlerin yönetilebilmesi (Netigma)
  • Jeolojik etüd süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve afete duyarlı yerleşim bölgelerinin belirlenmesi (Netsurf, Analist, Nethydro)
  • Ulusal Afet Arşivinin kurulması böylece, afetlerle ilgili dokümantasyon, broşür, anlık bilgi ve görüntü paylaşımı, istatistiksel sorgulamaların gerçekleştirilmesi (Netgis Server CAS)
  • Afet Bilgi Sistemi için gerekli olan sorgulama, analiz, raporlama, haritalama uygulamalarının sağlanması (Netcad GIS, Netgis Server, Netigma)

Afet Bilgi Sistemi Projesi (ABİS)

Afet Bilgi Sistemi Projesi (ABİS) , Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın yetki ve sorumlulukları dâhilinde olmuş veya olması muhtemel afetler ile ilgili gerçekleştireceği faaliyetlerin yürütülmesine olanak sağlayan bir yapıda tasarlandı.  Devamı

Ümraniye ABİS Projesi

Afet Bilgi Sistemi ile afet sonrası toplanma alanları, geçici iskan/çadır alanları, öncelikli yollar, alternatif yollar, sivil tahliye yolları, sahra hastanesi kurulacak alanlar, tüm hastaneler, eczaneler, ecza depoları, trafik kontrol noktaları, afet istasyonlarının yerleri, ileri dağıtım ve lojistik destek... Devamı

Afet Kontrol Yönetimi - DICOMA

DiCoMa projesinin amacı eğitim ve yerinde destekle karar alıcıların etkinliğini artırarak, büyük çaplı afetlerin ve karmaşık yapıdaki acil durumların etkin yönetilmesini sağlamaktırDevamı

Diğer Başarı Hikayelerimiz