Netcad çözüm mimarisi içerisinde arazi işleri için 'Netsurf' ve 'Excanet' modülleri kullanılır. 

Araziye ilişkin her türlü düzenleme, hesaplama, kazı/dolgu, enkesit, profil, hacim, raporlama ve kot değerlerine bağlı çok çeşitli analiz işlemleri iki ve üç boyutlu olarak mevzuatlarla tam uyumlu yapıda gerçekleştirilebilir.

Netsurf

Halihazır harita üretimini tüm aşamaları ile gerçekleştiren, arazi verilerinden sayısal arazi modeli oluşturan, üzerinde hesaplamalar ve kot değerlerine bağlı çok çeşitli analiz işlemlerini gerçekleştiren, eş potansiyel eğrilerini, enkesit ve boykesitleri oluşturabilen ve kübaj hesaplamalarını yapabilen Netcad modülüdür.

Excanet

Bina, site, otopark, havaalanı, liman vb. her türlü yapım işi için, her ölçekteki kazı/dolgu işlerinin ve tasarımlarının yapılabildiği Netcad çözümüdür. Kazı/dolgu tasarımlarında ihtiyaç duyulabilecek olası tüm tasarım kriterlerine göre tüm aşamaları ile gerçekleştirebilir. Planda iş yapılırken kazı ve dolgu alanları üç boyutlu olarak oluşur; enkesit çizimleri, kübaj hesapları otomatik olarak yapılır.