Coğrafya ve Çevre Mühendisliği kapsamında;

 • Kentsel ve kırsal fonksiyonlar için en uygun yer seçimleri,
 • Duyarlılık, tehlike ve risk haritaları,
 • ÇED raporları için gerekli tüm analizler ve haritalar,
 • Katı atık depolaması için en uygun yer seçimi analizleri ve bu tesislerin kazı planları,
 • Her türlü topografik, hidrotopografik, çevresel analizler; bu analizlere bağlı mekansal yer seçimi uygunluk analizleri,
 • Havza planlamaları ve hidrolojik analizler,
 • Atıksu, yağmur suyu/drenaj, içme suyu projeleri,
 • Doğal kaynakların korunmasına yönelik analizler,

Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı kapsamında;

 • ‘5531 Sayılı Orman Kanunu ile tam uyumlu 'Orman Rehabilitasyon Projeleri’
 • Ormancılık uygulamaları ve orman yol ağlarının projelendirilmesi
 • Orman amenajman projelerinin tüm aşamaları
 • Bitkisel indis hesaplamaları, uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları yardımıyla ormancılk amaçlı uzaktan algılama ve CBS analizleri yapılabilir.
 • Peyzaj ve kentsel tasarım projeleri 3194 Sayılı İmar Kanunu'na tam uyumlu olarak iki ve üç boyutlu olarak üretilirler.

Çevre, Orman, Peyzaj ve Coğrafya analizleri için Netcad çözüm mimarisi içerisinde benzersiz bir analiz çözümü olan 'Analist' yer alır.

'Analist', temel ve ileri seviye topografik, hidrotopografik, çevresel analizler; görüntü işleme ve uzaktan algılama analizleri; konumsal ve ileri seviye konumsal analizlerin yapılabildiği; gerçekleştirilen analiz sonuçlarının da doğruluklarının farklı bilimsel metodlara göre ölçülebildiği Netcad uygulamasıdır. 

'Netsurf' ile araziye ilişkin tüm hacim hesaplamaları, sayısal arazi modeline bağlı kesit, profil, kübaj işlemleri gerçekleştirilebilir.

'Excanet' ile tüm tesis ve yapıların kazı/dolgu projeleri mevzuatlara uyumlu olarak yapılabilir.

'Nethydro' ile akış kollarına bağlı havza alanları bulunarak havza bazında analizler gerçekleştirilebilir.

'Netcad 3D+' ile tüm projeler üç boyutlu ortama aktarılabilirler.