Netcad, her ölçekteki mekansal projelerin fizibilte ve yer seçimi için, konumsal ve konumsal olmayan veriler ile topografik, hidrotopografik, çevresel, demografik ve ekonomik birinci türev analizlerini gerçekleştirebilen ve bir sonraki adımda üretilmiş birinci türev analizleri bir arada modelleyerek sonuç üretebilen teknolojik çözümler sunar.

Her türlü proje için duyarlılık, tehlike ve risk analizleri deterministik, stokastik ve istatistiksel yöntemlerle 'Analist' ile gerçekleştirilebilir ve bu sonuçların doğruluklarını da farklı bilimsel metodlara göre ölçebilirsiniz. Örneğin proje ilişkin alanın heyelan, taşkın, deprem risk haritalarını, topografik ve jeolojik açıdan uygunluk analizlerini oluşturabilir; devamında bu analizleri bir arada aynı model içerisinde değerlendirerek proje alanına ilişkin çoklu risk ve fizibilite analizlerini de gerçekleştirebilirsiniz.

Proje gereksinimleri, iki nokta arasındaki en uygun güzergahın seçimini gerektiriyor ise 'Koridor Analizi' ile istenilen kriterleri karşılayan alternatif güzergahları üstelik her birinin birim maliyetlerini de birbirleri ile karşılaştırarak fizibilite haritalarını ve raporlarını oluşturabilirsiniz.