Mimari

NETGIS temel teknolojisi üzerine 3 ana ürün geliştirilmiştir.

Geliştiriciler

Yazılım geliştiriciler NETGIS Platformu'nun en temel hedefidir. Firma içinde geliştirilen pek çok uygulama da NETGIS üzerinde geliştirilmiştir. NETGIS yazılım geliştiricilerin işini kolaylaştıracak pek çok imkana sahiptir.

Geliştirme Ortamı

Visual Studio temel geliştirme ortamıdır. Daha hızlı ve basit işler için entegre ortam da mevcuttur.

Çok Katmanlı

GLONET, masaüstü, mobil, web gibi her ortamda geliştirme imkanı vardır. Bu ortamlar bazı katmanları paylaşırlar. Bu şekilde yazılan bir kodun hem masaüstü hem de web üzerinde kullanılabilme imkanı vardır.

Zengin Api

Çok çeşitli veri yapıları için geliştirilmiş yüzlerce nesne vardır.

SOA Mimarisi

SOA ile hem geliştirme hem de farklı platformlar ile entegrasyon kolaylaşır.

VTYS Bağımsızlık

Bir kez yazıp her yerde kullanabilirsiniz.

İş Akışları

Yazılım geliştiriciler kolaylıkla operatör yazarak mevcut yeteneklere entegre olabilirler. Bu hem geliştirmeyi kolaylaştırır ve hızlandırır hem de sonuç ürünün çok daha bütünleşik çalışmasını sağlar. Bütünleşik çalışma eğitim gibi işleri kolaylaştırır.

Custom Objects

Custom Objects ile davranışı belli objeler geliştirmek mümkündür. Bu şekilde güzel bir ölçek çubuğu, bulunduğu koordinattaki hava durumunu gösteren bir nokta gibi özellikleri geliştirmek mümkündür.

NETIGMA

Web bazlı karmaşık uygulamaları minimum kod yazarak geliştirmek için NETIGMA ideal bir araçtır. NETIGMA sahada kod yazım geliştirme yeteneğinin yanında yazılımcılara tam bir API sunar.

Destek

Yazılım geliştiriciler Netcad Portal'dan destek alabilirler.

Birlikte Çalışılabilirlik

OGC uyumluluğu konusunda önemli yol katetmiş dünyada bir kaç üründen birisidir. Netcad GIS
"e-Dönüşüm Türkiye, Birlikte Çalışabilirlik Rehberi"nde öngörülen 4 belgeye sahiptir.

WMS Web Map Service
WFS Web Feature Service
WCS Web Coverage Service
CAT Catalog Service
SFS Simple Features for SQL

Bu belgeler ile herhangi bir uyumsuzluk sorunu yaşamadan harita, vektör veri, raster veri ve metaveri'lerinizi paylaşabilirsiniz. Birlikte çalışabilirlik bizim için en önemli kriterlerden birisidir.Netcad GIS birlikte çalışabilirlik konusunda OGC'nin de ötesine geçmiş ve farklı platformlar için erişim/veri paylaşım çözümleri de geliştirmiştir. 

SOA - Servis Odaklı Mimari

Netcad GIS teknolojileri 'SOA' (Service Oriented Architecture / Servis Odaklı Mimari) üzerine kuruludur. Bütün coğrafi ve sözel bilgiler SOAP servisleri üzerinden paylaşılabilir. OGC servislerinin yanında her tür fonksiyon için iç ya da dış kullanıcılara açabileceğiniz servisler mevcuttur. "Belediye Birlikte Çalışabilirlik" platformu gibi başarılı birlikte çalışabilirlik örnekleri bu sayede mümkün olmuştur.Yazılım Geliştiriciler kendi SOAP servislerini gerçekleyebilirler. Netcad GIS ve Netigma üzerine geliştirilmiş BELNET çözümü gibi çözümler 'Gelişmiş Adres Servisleri' gerçeklerler. Bu servisler sayesinde BELNET adres ve diğer verileri emniyet, altyapı firmaları veya diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir hale gelmiştir.SOA aynı zamanda farklı platformların ve dillerin (Windows ve Linux gibi, Java ve .NET gibi) konuşulabilmesi için en önemli teknolojilerden birisidir. Netcad GIS'e her yerden erişebilirsiniz.

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Bağımsızlık

Netcad GIS coğrafi ve öznitelik bilgilerini Veri Tabanı Yönetim Sistemleri'nde tutar. Çözümler kullanılan VTYS'den bağımsızdır. Yani aynı yeteneklere Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle ya da PostGIS'te de sahip olursunuz. Yapılan işin hacmi, ihtiyaçlar veya diğer kısıtlar sizi belli VTYS'lere yöneltecektir. Bu veriler değiştiği an hiçbir veri veya yetenek kaybına uğramadan; Netcad GIS tarafında herhangi ek bir lisans maliyeti olmadan bir başka VTYS'ye geçebilirsiniz.

Veri tabanı bağımsızlık ile 5 yıl sonra erişeceğinizi düşündüğünüz bir veri hacmi ve trafik için şimdiden gereksiz yatırım yapmaktan kurtulursunuz. Ayrıca 5 yıl boyunca VTYS için ödenecek gereksiz güncelleme bedelleri de söz konusu değildir. Bazı VTYS'lerde coğrafi yetenek bulunmaz (Örneğin Microsoft SQL Server 2003). Bu durumda eksiklik Netcad GIS tarafından tamamlanır. Eğer coğrafi yetenekli bir VTYS kullanıyor iseniz (Örneğin Microsoft SQL Server 2008) bu özellik de doğrudan desteklenir. Bazı durumlarda ciddi maliyet avantajı sağlanacaktır.

Netcad GIS ürünleri fonksiyonel olarak desteklenen her VTYS'de aynı şekilde davranır. Eksik fonksiyonlar Netcad GIS tarafından karşılanırlar. Geliştirilen yazılımlarda VTYS bağımsızdır. Yazılım geliştiricilere VTYS bağımsızlık ve diğer tüm yeteneklere erişim imkanı sunulur.

VTYS

Coğrafi Yetenekli

IBM DB2

Microsoft Access

Microsoft SQL Server 2003

Microsoft SQL Server 2008

Evet

Microsoft SQL Server Express

Oracle 8.x

Oracle 9.x

Oracle 9.x Spatial

Evet

Oracle 10.x

Oracle 10.x Spatial

Evet

PostGIS

Evet

Versiyonlama

Netcad ürünleri versiyonlama desteğine sahiptir. Bu sayede geçmişe dönebilme, hangi kullanıcının neleri değiştirdiği gibi istekler kolayca karşılanır. Versiyonlama herhangi bir performans kaybı yaşanmadan sağlanır. Netcad 'Çatışma Yönetimi' de sunar. Aynı veriyi iki farklı kullanıcının aynı anda değiştirmek istemesi durumu bir çatışmadır. Bu durumda hangi verinin geçerli olacağı kullanıcıya sunulur ve onaylanan veri kabul edilir.

Disconnect Editing

Netcad 'Disconnected Editing' yeteneklidir. Bu sayede çok uzun süren işlemlerde, ağ erişimi olmayan ortamlarda, orijinal verinin değişmesinin riskli olduğu ve kontrolden geçmesi gereken ortamlarda, mobil cihazlarda veri düzenleme mümkün olur. Düzenleme için alınan alanın kilitlenmesi ve diğer kullanıcılara kapatılması gibi seçenekler mevcuttur. Netcad GIS çatışma yönetimi sayesinde aynı alanın birden çok kullanıcı tarafından düzenlenmesini de mümkün kılar.