'Nethydro' modülü, su toplama alanları ve bu alanları oluşturan akış kollarının gerekli tüm hidrolojik parametreler ile tespit ederek, farklı hidrolojik yöntemlere göre, belirlenen projeksiyon yıllarına yönelik taşkın debi hesaplamalarını yaparak, proje sahasındaki taşkın sınırlarını belirleyebilir.  

  • Sayısal arazi modelleri kullanılarak yükseklik türevlerinden farklı bilimsel yöntemlere göre iki ve üç boyutlu hidrolojik analizler gerçekleştirilebilir, 
  • Gerçekleştirilen analizler farklı hidroloji senaryoları içerisinde ileri seviye analiz yöntemleri ile bir arada değerlendirilerek hidroloji haritaları oluşturulabilir,
  • Havza analizleri ile ana ve alt havzalar bulunabilir, bu havzaları oluşturan akış kolları bulunarak hidrolojik hesaplamalar, taşkın debi kestirimleri ve analizleri yapılabilir,


Netcad mühendislik çözümleri içerisindeki altyapı ve sulama çözümleri olan 'Netpro Atıksu' ve 'Netcad Water' modülleri de hidrolojik analizleri girdi olarak kullanarak farklı hidrolojik yöntemlere göre alternatif proje çözümleri üretirler.

Mekansal hidrotopografik analizler 'Analist' ile gerçekleştirilebilir.

Yapılan tüm hidrolojik projelendirme süreçleri 'Netcad 3D+' ile üç boyutlu ortama aktarılabilirler.