Maden Mühendisliği kapsamında maden kanununa uygun standartlarda;

 • Yer altı ve yer üstü maden uygulama, ruhsat ve üretim plan/projeleri,
 • Üretim panosu kübaj ve rezerv hesaplamaları,
 • Açık ocak projelendirme,
 • Yer altı kömür ve metalik cevher modelleme,
 • Pit optimizasyonu,
 • İşletme tasarımı ve üretim planlaması kapsamındaki tüm projeler, 
 • Uzaktan algılama ve maden projelerine yönelik coğrafi bilgi sistemi yapısındaki madencilik projelerinin tamamı Netcad çözümleri ile gerçekleştirilebilir. 

Jeoloji ve hidrojeoloji mühendisliği kapsamında;

 • Her ölçekteki jeoloji, hidrojeoloji, tektonik, deprem/sismik, şev duyarlılık ve mineral tespitine yöneliik plan, proje ve haritalar,
 • Jeolojik açıdan tespit, uygunluk haritaları ve raporlamalar,
 • Jeolojik katı model ve blok modelleme projelendirme süreçleri,
 • Mühendislik jeolojisine yönelik tüm mekansal analizler,
 • Duyarlılık, tehlike ve risk haritaları,
 • Mineral tespitine yönelik uzaktan algılama ve jeoloji projelerine yönelik coğrafi bilgi sistemi yapısındaki projelerin tamamı Netcad yer bilimleri çözümleri ile yapılabilir. INSPIRE/Jeoloji teması da Netcad tarafından gerçekleştirilmiştir.

Netcad çözüm mimarisi içerisinde 'Netcad GIS', 'NETPRO/MINE' , 'Netsurf' , 'Analist' ,'Nethydro' ve ‘Netcad/3D+' ve yer bilimleri çözüm modülleri yer almaktadır. Galeriler ve maden yollarındaki ileri seviye tasarımlar için 'Netpro' da kullanılır.

'Netpro Mine', açık ve yer altı maden işletmeciliğinin tüm aşamalarını bir arada gerçekleştirebilen ayrıca jeolojik projelendirme ve katı modelleme süreçlerini tüm aşamaları ile yönetebilen yer bilimlerine özelleşmiş Netcad modülüdür. Yer altı/yer üstü cevher modelleme proje süreçlerini tüm aşamaları ile baştan sona gerçekleştirebilme yeteneği ile madencilik ve jeoloji sektörüne benzersiz bir çözüm teknolojisi sunar.