Orman ve Su

OGM KADBİS Projesi 

Türkiye Orman Kadastrosu Netcad ile tamamlanıyor. OGM (Orman Genel Müdürlüğü) KADBİS (Kadastro Bilgi Sistemi) Projesi ile bölge müdürlüklerinin kendi bölgelerine ait kadastro haritalarının ve bu verilere ilişkin dosya ve belgelerin istemciler üzerinden genel müdürlük merkezinde bilgi sistemleri teknolojisi ile toplanması, web üzerinden 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak harita ve bilgi paylaşımı ... Devamı

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Bilgi Sistemi

Ağaçlandırma Bilgi Sistemi ile bakanlık birimleri tarafından üretilen ağaçlandırma, erozyon, mera ıslahı, rehabilitasyon, yeşil kuşak ve havza rehabilitasyon projelerinin merkezi bir sistemde tutularak arşivlenmesi ve takibi sağlanmaktadır. Ağaçlandırma, erozyon, mera ıslahı ve rehabilitasyon projelerine ait yıllara göre kesin sonuç cetvelleri ... Devamı

TBank TKGM Entegrasyonu Projesi

TKGM ile Turkland Bank A.Ş. arasında yapılan protokol ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) kayıtlı bulunan tapu ve kadastro bilgilerine erişimde , Bankanın taşınmaz ipotek işlemlerinin hızlandırılmasını, tapu ve kadastro müdürlüklerinin iş yoğunluğunun azaltılması amacıyla elektronik ortamda, web servisleri aracılığıyla on-line olarak sorgulanması ve paylaşılmasını sağlamaktır.... Devamı

Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB), Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün (KVMGM) görev alanındaki 2863 sayılı Kanun kapsamında tescilli taşınmaz kültür varlıklarının tespit ve tescil hizmetleri kapsamında yürütülen envanter işlemlerinin, elektronik ortamda yönetiminin sağlanabilmesi, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemlerin analiz edilmesi amaçlanmaktadır... Devamı

Diğer Başarı Hikayelerimiz