Tapu Kadasto

Kadastro müdürlüklerinde son kullanıcı çözümü olarak Netcad harita ve kadastro çözümleri kullanılmaktadır. Bunlar harita ve kadastro kullanıcılarının yaygın olarak kullandığı, denenmiş ve sürekli talep gören çözümlerdir.

TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi), Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün tapu ve kadastro tekniği ile ilgili işlemlerini standartlaştırarak tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinde (şeflikler dahil) yürütülen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde ve bilgisayar ortamında yürütülmesini sağlamak üzere geliştirilen ulusal boyutta stratejik öneme haiz en önemli e-devlet projelerinden birisidir.

Netcad, kadastro uygulamalarını,  TAKBİS kapsamında modernize etmiş ve kullanıma sunmuştur. TAKBİS entegrasyonu için kadastro iş akış yöneticisi geliştirilmiştir.  Bu yazılımlar ile TSUY (Tapu Sicil Uygulama)’dan veri alma/gönderme, tescil, coğrafi veri alma/gönderme işleri yapılmaktadır.

Kadastro Müdürlükleri için geliştirilen çözümler;

  • Poligon hesapları, detay ve takeometrik nokta hesabı, yan nokta hesabı, dönüşüm işlemleri, paftalama işlemleri (Netcad GIS, Hesap)
  • Kadastro parsel oluşturulması, imar adaların oluşturulması, imar dağıtımı, ifraz, tevhid, yola terk, yoldan ihdas, röleve ölçü krokisi işlemleri (Netcad GIS, Netmap, Netcad Rasvek)
  • Arazi modeli oluşturma, münhani çizimi, münhani etiketleme işlemleri (Netsurf)

OGM KADBİS Projesi 

Türkiye Orman Kadastrosu Netcad ile tamamlanıyor. OGM(Orman Genel Müdürlüğü) KADBİS (Kadastro Bilgi Sistemi) Projesi ile bölge müdürlüklerinin kendi bölgelerine ait kadastro haritalarının ve bu verilere ilişkin dosya ve belgelerin istemciler üzerinden genel müdürlük merkezinde bilgi sistemleri teknolojisi ile toplanması, web üzerinden 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak harita ve bilgi paylaşımı ... Devamı

Diğer Başarı Hikayelerimiz