Tarım

Tarımsal alandaki CBS çalışmaları Tarım Bilgi Sistemi adı altında yürütülmektedir. Bu sistem, tarım yönetiminde yer alan araştırma, planlama ve karar verme organları ile vatandaşın gerekli ihtiyaçlarını karşılayacak , ilgili birimlerin çağdaş bir yönetim şekliyle yönetilmesini sağlayacak bir sistemdir. Genel faaliyet alanları;

MERBİS Projesi

Merbis (Mera Bilgis Sistemi Projesi), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı tarafından yönetilen ve 81 İl Müdürlüğü Mera birimlerince üretilen verilerin depolandığı, işlendiği, sorgulandığı, raporlandığı ve uydu görüntüleri üzerinden mera alanlarının görüntülendiği ve takip edildiği bir sistemdir...  Devamı

Bitki Pasaportu Sistemi Projesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği tarafından parasal kaynağı sağlanan, “Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması” işi NETCAD’in ilk AB Projesi olma özelliği taşımaktadır...  Devamı

TBank TKGM Entegrasyonu Projesi

TKGM ile Turkland Bank A.Ş. arasında yapılan protokol ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) kayıtlı bulunan tapu ve kadastro bilgilerine erişimde , bankanın taşınmaz ipotek işlemlerinin hızlandırılmasını, tapu ve kadastro müdürlüklerinin iş yoğunluğunun azaltılması amacıyla elektronik ortamda, web servisleri aracılığıyla on-line olarak sorgulanması ve paylaşılmasını sağlamaktır.... Devamı

Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB), Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün (KVMGM) görev alanındaki 2863 sayılı Kanun kapsamında tescilli taşınmaz kültür varlıklarının tespit ve tescil hizmetleri kapsamında yürütülen envanter işlemlerinin, elektronik ortamda yönetiminin sağlanabilmesi, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemlerin analiz edilmesi amaçlanmaktadır... Devamı

Diğer Başarı Hikayelerimiz