Kadastro Müdürlükleri için geliştirilen çözümler

Temel omurganın sabit oluşu yerel yönetimleri oluşturan tüm idarelerin birbiriyle konuşmasına imkan verdiğinden, ortak bilgi havuzlarının paylaşımıyla, aynı coğrafyaya hizmet sunan tüm kurumların veri alış verişi mümkün kılınarak Kent Bilgi Sistemi de ortaya konmuş olur.

Kurumsal hafıza, kişilerin kendi dağarcıklarında tuttukları bilgiyi, tüm kurumun yararlanabileceği şekilde depolaması ve uygun araçlar ile paylaşmasıdır.

Bu yapı, iş tekrarlarını, yap-boz uygulamaları ortadan kaldırabilmek ve hizmet kalitesini artırmak için en önemli araçtır. Aslında belediyelerin bilgiyi üretme, elde etme konusunda oldukça esnek olduğunu söylenebilir. Ancak sistematik olarak bir kurum kültürü içinde bu işlemleri yerine getirme konusunda henüz süreç tamamlanmamıştır.

KEOS, sürdürülebilir Kent Bilgi Sistemi uygulamaları için oluşturulan sistemlerin bütünüdür.

Netcad, masaüstü CAD, GIS, mühendislik, planlama, kadastro uygulamalarının, web tabanlı harita ve sözel bilgi sunucuları ile entegre bir şekilde, merkezi ilişkisel veri tabanı sistemi üzerinde yapılandırılmasını kapsar. KEOS tüm yerel yönetim birimlerinin entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan, temelde kurum içi verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılmasını hedefler.

KEOS, Netcad'in tüm ürünlerinin yanında belediyeler için geliştirilmiş özel ürünler ve hizmetlerden oluşur. Netcad'in Kent Bilgi Sistemlerine bakışını da ifade eden KEOS sayesinde, belediyelerde dağınık yerlerde bulunan farklı formatlardaki sayısal ve sayısal olmayan veriler merkezi bir veritabanında toplanır, kurum içi ve dışı entegrasyonlarla bütünleşik bir sistem haline gelir.

KEOS ortak kurum hafızasını oluşturmak için önemli araçları bir araya getirmektedir

KEOS her birimin rutin işlerini yerine getirirken, kullanıcının ürettiği kıymetli veriyi depolar, yedekler ve tekrar kullanıma sunar. Hiçbir veri tekrar üretilmek zorunda kalmaz. Örneğin parseller hiçbir zaman sistemden yok olmazlar. Bir parsel ifraz görüp, ortadan kalktığında sistemden silinmez. Sadece aktif statüsünden, pasif statüsüne geçer. Yerine oluşan iki parsel ile birlikte yaşamaya devam eder. Kullanıcı isterse eski tapusu ile gelen bir vatandaşa pasif kayıtlarından yararlanarak hizmet verir.

Fen İşleri Müdürlükleri sahada hizmet veren en büyük bütçeli belediye birimidir. Onlarca şantiye aynı anda yönetilir, kontrol edilir, resimleri çekilir; kullanılan malzemeler, işçilikler anlık olarak raporlanır. Bu yoğunluk içerisinde kontrol mühendisleri ürettikleri veriyi genelde bir xls tablosuna doldurur, resimler ile bir sunum hazırlar ve kullanırlar. Ancak aradan altı ay geçtiğinde bilgiler artık ulaşılması zor metalar haline gelmiştir. Hatta bu bilgiyi üreten için bile böyle iken, diğerleri için imkansızdır. KEOS yapısı içerisinde kullanıcılar günlük işlerini doğrudan sisteme girerler, resimlerini/raporlarını eklerler, faaliyet raporları bu veriden otomatik oluşturulur. Harita temelli çalışıldığından aynı yere iki yılda üç kez yapılan asfalt çalışması doğrudan fark edilir.