Mühendislik yapılarının tasarımı; karmaşık geometrik hesaplar, karar verilmesi zor ayrım noktaları gibi pek çok karmaşık konuyu içerir.

Netcad Mühendislik Çözümleri bu kapsamda doğal olarak standart tasarım, çizim ve hesap ihtiyaçlarını karşılarlar. Ancak bunların dışında tasarımcıya büyük kolaylık sağlayan ve işin en başında doğru başlamasına yardım eden, devamında minimum maliyetle en doğru mühendislik kararlarında yol gösteren özgün karar destek özellikleri barındırırlar.

Örneğin, bir yol projesi için uygun projelendirme sahasının belirlenmesi, belirlenen sahada istenilen kriterlere göre en uygun alternatif güzergahların bulunması, karar verilen proje yatay güzergahındaki siyah kota göre düşeyde en uygun kırmızı kotun otomatik olarak bulunabilmesi gibi çok karmaşık mühendislik süreçleri Netcad çözüm mimarisi içerinde iteratif olarak gerçekleştirilebilir;

  • Fizibilite aşamasında uygun sahanın belirlenme analizleri 'Analist
  • En uygun yatay güzergahın istenilen sayıda alternatif için maliyetlerin de göz önüne alınarak karşılaştırılma işleri 'Koridor Analizi
  • Projede karar verilen yatay güzergahın siyah kotuna göre düşeyde en uygun kırmızı kotun otomatik olarak kazı dolguların minimize edilerek bulunabilmesi 'Netpro/Otomatik Kırmızı Kot Aracı' ile gerçekleştirilebilir.

Etkin projelerin minimum maliyetlerle gerçekleştirilmesi Netcad mühendislik çözümleri sayesinde mümkün hale gelir.

Projelerin altlık olarak ihtiyaç duyduğu veriler de Netcad çözümlerinden gelir; sayısal arazi modeli ve halihazır haritalar 'Netsurf' ve proje sahasındaki kamulaştırma planları 'Netkamu' ile projelendirilirler. Proje sürecinde yapılması planlanan her türlü yapının (örneğin, brüknerde ortaya çıkan deo ve ariyet yapıları) kazı/dolgu projelendirme işleri de 'Excanet' ile yapılabilir.Üretilen sonuç projeler hiçbir ek düzenlemeye gerek kalmaksızın Coğrafi Bilgi Sistemi yapısında aktarılabilirler.